Έργα

Εκτύπωση

 

Ε.Ε.Δ./ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ(MiSUoC) 2010-2014

 

 - Διαρκής υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών κεντρικών υπηρεσιών του Π.Κ. σε Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου) και Ηράκλειο (Πανεπιστημιούπολη Βουτών , Δνσεις και Υπδνσεις αντίστοιχα. Ο αριθμός των χρηστών ανέρχεται σε ~50.

- Δνση οικονομικών υπηρεσιών
- Τμήματα προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, ταμείου, μισθοδοσίας
- Δνση διοικητικών υπηρεσιών
- Τμήματα Α’ και Β’ προσωπικού, διεθνών και δημοσίων σχέσεων, πρωτοκόλλου
- Δνση τεχνικών έργων
- Διαχείριση έργων
- Εταιρία αξιοποίησης περιουσίας Π.Κ.
- Οικονομικές εφαρμογές.

- Διαρκής παροχή υπηρεσιών προς όλους ,αλλά κυρίως στα στελέχη της κεντρικής διοίκησης , όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, web, shares κ.α.


- Διαρκής παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα λογισμικού συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών (word,Excel) αλλά και ανοιχτού κώδικα (open office).


- Διαρκής υποστήριξη χρηστών σε θέματα μηχανοργάνωσης (υλικού και λογισμικού) στο Ηράκλειο (Πανεπιστημιούπολη Βουτών). Ο αριθμός των χρηστών ανέρχεται σε ~55.

- Εξυπηρετητές (υλικό) για παροχή όλων των παραπάνω υπηρεσιών, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε 10.
- θέσεις εργασίας ( Η/Υ)
- Εκτυπωτές, φωτοτυπικά, τηλεομοιοτυπικά τερματικά 


- Διαρκής υποστήριξη τμημάτων σε σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για διαγωνιστικές διαδικασίες. Βεβαίως έχει συμμετάσχει και σε επιτροπές διαγωνιστικών διαδικασιών κ.α.

- Σεμινάρια για τελικούς χρήστες σε λογισμικό ανοικτού κώδικα (2012).

- Μελέτη/ανάλυση για την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Π.Κ στα πλαίσια των προτάσεων 21.1 και 56 η οποία κατατέθηκε στον Α/πρυτ. Οικονομικών, καθ. Τζιρίτα Γ. καθώς και στον Δντη του Ε.Ε.Δ, καθ. Πλεξουσάκη Δ.(2012-2013)

- Ανάπτυξη και διαρκής υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών για διάφορα τμήματα και εργαστήρια του Π.Κ:

- Ανάπτυξη MedPlat

- EAC-BS : Μητρώο βαρϊατρικής χειρουργικής (χειρουργικές επεμβάσεις) για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού τμήματος της διεθνούς εταιρίας βαριατρικής (IFSO, European chapter) σε συνεργασίας με την μονάδα βαριατρικής χειρουργικής και μεταβολικών νοσημάτων της ΧΟΓΚ του ΠΑΓΝΗ και επιστημονικά υπεύθυνο τον καθ. Μελισσά Ι. Η εφαρμογή έχει τεθεί σε παραγωγή με διαρκή ανάπτυξη. Οι καταχωρημένοι ασθενείς είναι 20,828 και 20,765 επεμβάσεις, τα νοσοκομεία και ιδρύματα που υποστηρίζονται είναι 80, οι χώρες που συμμετέχουν είναι 24 και οι συμμετέχοντες ερευνητές είναι 135. (2010)

- ITP: Μητρώο ασθενών με Αυτοάνοση Θρομβοπενική Πορφύρα για λογαριασμό της Ελληνικής Αιματολογικής εταιρίας σε συνεργασία με το εργαστήριο Αιμοποίησης του τμήματος ιατρικής της σχολής επιστημών υγείας του Π.Κ, την κλινική αιματολογίας του ΠΑΓΝΗ με επιστημονικά υπεύθυνη την καθ. Παπαδάκη Ε. . Η εφαρμογή έχει τεθεί σε παραγωγή με διαρκή ανάπτυξη . Ο αριθμός των ασθενών είναι 385. Τα νοσοκομεία που συμμετέχουν στην Ελλάδα είναι 29 και οι ερευνητές είναι 67. (2011)

- NEUTRO: Μητρώο ασθενών με Ουτεροπενία Πορφύρα για λογαριασμό της Ελληνικής Αιματολογικής εταιρίας σε συνεργασία με το εργαστήριο Αιμοποίησης του τμήματος ιατρικής της σχολής επιστημών υγείας του Π.Κ, την κλινική αιματολογίας του ΠΑΓΝΗ με επιστημονικά υπεύθυνη την καθ. Παπαδάκη Ε. Η εφαρμογή βρίσκεται στο στάδιο B test και οι καταχωρημένοι ασθενείς παρακολουθούνται μόνο από την οικεία κλινική του ΠΑΓΝΗ. (2012).

- Ιστοσελίδα κλινικής χειρουργικής ογκολογίας του ΠΑΓΝΗ με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή Ιατρικής Ο. Ζώρα. (2013)

- Ιστοσελίδα ελληνικής εταιρίας μελανώματος με επιστημονικά υπεύθυνο τον αν. καθηγητή Elco Debree. (2010). Επικαιροποίηση (2013).

- Ιστοσελίδα Αιματολογικής κλινικής με επιστημονικά υπεύθυνη την καθ. Παπαδάκη Ε. (2012)

- Ιστοσελίδα εργαστηρίου Αιμοποίησης της ιατρικής σχολής του Π.Κ με επιστημονικά υπεύθυνη την καθ. Παπαδάκη Ε. (2012)

- Ιστοσελίδα συλλόγου Φίλων Αιματολογικής Κλινικής ΠΑ.Γ.Ν.Η. (2010)

- Ανάπτυξη ιστοσελίδας της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Παχυσαρκίας. (2011)

- Ανάπτυξη ιστοσελίδας Ελληνικής Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος υπό την αιγίδα του Ιδρύματος ΙατροΒιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών με διευθύντρια την κα. Σταυροπούλου-Γκίσκα Α. και το τμήμα Ιατρικής της σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ. και επιστημονικά υπεύθυνη την καθ. Παπαδάκη Ε. (2013)

- Ανάπτυξη εφαρμογής “etiquette” για το γραφείο διεθνών και δημοσίων σχέσεων. (2013)

- Ανάπτυξη ιστοσελίδας Βοτανικού Κήπου του Π.Κ. με επιστημονικά υπεύθυνο καθ. Πυρίντσο Σ. (2013)

- Ανάπτυξη ιστοσελίδας μεταπτυχιακού προγράμματος «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών» του τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών επιστημών του Π.Κ. με επιστημονικά υπεύθυνο καθ. Πυρίντσο Σ. (2011)

- Ανάπτυξη ιστοσελίδας Εργαστηρίου Μοριακής Καρδιολογίας σε συνεργασία με το εργαστήριο Μοριακής Καρδιολογίας του τμήματος Ιατρικής της σχολής Επιστημών - Υγείας με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθ. Βάρδα Π. (2013)

- Ανάπτυξη ιστοσελίδας Εταιρίας Αξιοποίησης Περιουσίας Π.Κ. (2013)

- Ανάπτυξη Ιστοσελίδας του Γραφείου Διασύνδεσης του τμήμα Ιατρικής της σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ. (2013).

- Ωρομετρικό σύστημα και έκδοση καρτών μελών του Π.Κ. Το σύστημα βρίσκεται σε φάση επανεγκατάστασης (2013).

 

 

 

Σύντομες Ειδήσεις

Αρχικά, η προσφορά τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα μηχανογράφησης - μηχανοργάνωσης τους.

Περισσότερα...

(c)MiSUoC 2011 - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.