Εφαρμογές

 
Χρησιμοποιούμενες Μηχανογραφικές εφαρμογές απο το Πανεπιστήμιο Κρήτης που αφορούν σε :

          - Οικονομικά Θέματα.
          - Διοικητικά Θέματα.

  • Για τις παλιές εφαρμογές γίνεται χρήση τερματικού VT320 για σύνδεση με τον εξυπηρετητή σε περιβάλλον μή γραφικό.
  • Για τις τωρινές εφαρμογές γίνεται σύνδεση με εξυπηρετητή ο οποίος με την σειρά του και με την βοήθεια μενού επιλογών επαναδρομολογεί σε άλλους εξυπηρετητές αναλόγως εφαρμογής.
  • Για περιφερειακές εφαρμογές γίνεται χρήση εφαρμογών ιστού με παραπομπή σε αντίστοιχους εξυπηρετητές.

 

 

 

Σύντομες Ειδήσεις

Αρχικά, η προσφορά τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα μηχανογράφησης - μηχανοργάνωσης τους.

Περισσότερα...

(c)MiSUoC 2011 - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.