Τερματικό vt320


Η κάτωθι εφαρμογή σας επιτρέπει να συνδεθείτε στον εξυπηρετητή της Μηχανογράφησης ο οποίος περιέχει όλες τις παρελθούσες εφαρμογές Μηχανογράφησης του Πανεπιστημίου Κρήτης:
WMWP34BP2534302534


*** Πιέστε μία φορά πάνω στο εικονίδιο για ενεργοποίηση.
*** Θα πρέπει να εισάγετε τον παρόντα σύνδεσμο στην λίστα ασφαλείας της Java απο τον πίνακα ελέγχου.


Σύντομες Ειδήσεις

Αρχικά, η προσφορά τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα μηχανογράφησης - μηχανοργάνωσης τους.

Περισσότερα...

(c)MiSUoC 2011 - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.