Κατάσταση Βασικών Εξυπηρετητών

 

Κεντρικές Υπηρεσίες     (mail-http-ftp-shares)
-
Οικονομικές Υπηρεσίες (λογιστήριο-ταμείο-μισθοδοσία-έργα)
-
Διοικητικές Υπηρεσίες   (προσωπικό-πρωτόκολλο)
Υπηρεσίες Καταλόγου  (ldap-domain)
-
Υπηρεσίες Παραγωγής  (ιστότοποι-διαδυκτιακές εφαρμογές σε παραγωγή)
Ανάπτυξη Εφαρμογών (ανάπτυξη-έρευνα) 
-
Βοηθητικές Υπηρεσίες  (τηλεομοιτυπά-εκτυπωτές)
-
Υπηρεσίες Ασφαλείας  (antivirus-antispam) 
Υπηρεσίες Ωρομέτρησης (ωρομετρικό,κάρτες προσωπικού) 
Υπηρεσίες Αντιγράφων (Αντίγραφα ασφαλείας)

Σύντομες Ειδήσεις

Αρχικά, η προσφορά τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα μηχανογράφησης - μηχανοργάνωσης τους.

Περισσότερα...

(c)MiSUoC 2011 - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.