Ιστορική Αναδρομή

Εκτύπωση

Η Μηχανογράφηση του Πανεπιστημίου Κρήτης ξεκίνησε ώς ομάδα του Υπολογιστικού Κέντρου του Π.Κ το 1992.


Η μηχανογράφηση του Π.Κ ξεκίνησε ουσιαστικά το 1992 , με την σύσταση της αντίστοιχης ομάδας στα πλαίσια του υπολογιστικού κέντρου του Π.Κ. Η προσπάθεια ήταν συνολική και αφορούσε τις οικονομικές (προϋπολογισμός, λογιστήριο, ταμείο, μισθοδοσία, αποθήκη), διοικητικές(προσωπικό, πρωτόκολλο) υπηρεσίες τον ειδικό λογαριασμό κονδυλίων και έρευνας καθώς και στις γραμματείες των σχολών του Π.Κ.

Σύντομες Ειδήσεις

Αρχικά, η προσφορά τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα μηχανογράφησης - μηχανοργάνωσης τους.

Περισσότερα...

(c)MiSUoC 2011 - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.