Μηχανογράφηση

Εκτύπωση

Η Ομάδα Μηχανογράφησης του Πανεπιστημίου Κρήτης εξυπηρετεί τις ανάγκες των κεντρικών Υπηρεσιών του ιδρύματος σε θέματα μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης εν' γένει. Απαρτίζεται απο μόνιμα στελέχη καθώς και απο συνεργαζόμενους φοιτητές των σχολών και τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Υπηρεσίες όπως οι οικονομικες (τμήματα προϋπολογισμού, προμηθειών, λογιστήριο, ταμείο), διοικητικές (τμήματα προσωπικού, πρωτοκόλλου) αλλά και διάφορα γραφεία και υπηρεσίες του ιδρύματος υποστηρίζονται απο την Ομάδα μας. Πλοηγηθείτε στον ιστοτόπο της Μηχανογράφησης του πανεπιστημίου Κρήτης και στους συνδέσμους που εμπεριέχονται.

 "Η Μηχανογράφηση σε κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα ή ίδρυμα του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα αποτελεί την ραχοκοκαλιά της οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας"

Σύντομες Ειδήσεις

Αρχικά, η προσφορά τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα μηχανογράφησης - μηχανοργάνωσης τους.

Περισσότερα...

(c)MiSUoC 2011 - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.