Στόχοι, Τομείς δραστηριότητος

Εκτύπωση

Αρχικά, η προσφορά τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα μηχανογράφησης - μηχανοργάνωσης τους.Μετέπειτα η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών σε οργανισμούς του ευρύτερου και μη δημόσιου τομέα με συναφή δραστηριότητα.
 

Τομείς Δραστηριότητας:

  • Ανάλυση Ερευνητικών Προγραμμάτων συναφούς αντικειμένου.
  • Μελέτες σκοπιμότητας εφαρμογών Ανάλυση συστημάτων εφαρμογών Υλοποίηση (παραγωγή) εφαρμογών μηχανογράφησης & μηχανοργάνωσης Αξιολόγηση έτοιμων προϊόντων


Φορείς Υλοποίησης‐Υπεύθυνος Έργου -Χρηματοδοτήσεις: Οι εφαρμογές παρήχθησαν στα πλαίσια του προγράμματος Μηχανογράφησης Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με φορέα υλοποίησης την Ομάδα Μηχανογράφησης του Υπολογιστικού Κέντρου του Π.Κ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από πόρους του Π.Κ και ο υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Γ. Ν. Χαλκιαδάκης, μέλος του Υπολογιστικού Κέντρου και υπεύθυνος της Ομάδας Μηχανογράφησης.

 

Σύντομες Ειδήσεις

Αρχικά, η προσφορά τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα μηχανογράφησης - μηχανοργάνωσης τους.

Περισσότερα...

(c)MiSUoC 2011 - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.